Priser inkl. moms

Om Nettovärmepumpar

Lite information om oss...


Företaget Nettovärmepumpar Sverige startade upp 2005 och vänder sig i första hand till privatpersoner. De produkter vi saluför är främst luft/luft-värmepumpar från fabrikaten Daikin, Panasonic, Mitsubishi Heavy Industries, Mitsubishi Electric,  samt reservdelar till Toshiba samt Panasonic. 

Men utöver försäljning är vi också ett certifierat installationsföretag som installerar värmepumpar i Västra Götaland med utgångspunkt iGöteborg, men vi installerar även i Halland, Skåne, Västmanland, Södra Dalarna. Hör med oss om vi kan installera hos dig,

Vi jobbar utöver detta även med service på kylanläggningar samt med fastighetsunderhåll hos flera stora företag i Göteborgsområdet. 

Lite nyttig info om ackreditering och certifiering för kyla
Från den 1/1-2010 är ackrediteringen för kyla borttagen och ersatt med "skarp företagscertifiering" samt krav på personcertifiering på varje person som yrkesmässigt jobbar med att installera värmepumpar. Nettovärmepumpar har företagscert. nr C0513 samt pers.certifikat nr C10776 Klass 3.2 (högsta klassen)
Är du intresserad av att få en värmepump installerad så är du välkommen att kontakta oss antingen via mail eller på telefon. 

Vi har även försäljning av reservdelar till värmepumpar, samt tillbehör och vi skickar över hela Sverigemed hjälp av DHL.

Eftersom servicearbeten och energioptimering tidigare har varit vår huvudsysselsättning sedan slutet av 80-talet ger det oss en styrka på marknaden.  Detta genom att produktförsäljningen underlättas då kunderna kan erbjudas stort kunnande om värmepumpar, el, styr- och reglerkunskaper, kunskaper om ventilation  och även om vattenburna system för värme och 
kyla finns också inom företaget.

Det är alltså ingen dum idé att tala med oss om man känner sig rådvill i denna djungel av teknik. 


Vi på Nettovärmepumpar har tagit fram en kvalitetspolicy som vi arbetar efter:

 • Vi strävar ständigt efter långsiktig hållbarhet och energieffektiv funktion på våra varor & tjänster.
  Vi arbetar enbart med att utföra tjänster som utförs på ett kostnadseffektivt, professionellt och
 • miljömässigt godtagbart sätt. 

  Genom att som certifierat kylföretag upprätthålla anläggningars tänkta energi och 
 • miljöprestanda, både för den inre miljön och den yttre och på så sätt kunna nå ökat förtroende
  och anseende samt därmed också ökad försäljning. 

  Vi visar alltid lyhördhet mot våra kunder, detta borgar för en trygg framtida fortlevnad av 
 • vårt företag.

 • Vi försöker alltid att föra fram våra kunders samt våra egna frågor till våra leverantörer så
  att produkterna håller den kvalitet som våra kunder och vi själva förväntar oss.

  Det viktigaste av allt - Att utföra arbetet på ett sådant sätt så att varken personal eller 
 • utrustning tar skada.

  Nettovärmepumpar utför följande tjänster och uppdrag:
 • Installationer av kyl- och värmepumpsanläggningar.
 • Service och reparationsarbeten hos företag.
 • Kylkontroller 
 • Försäljning av värmepumpar, reservdelar och tillbehör via internetförsäljning här i vår e-butik. Vi önskar alla kunder, nya som gamla varmt välkomna till oss! 

Urban Larsson - Kyltekniker / Försäljning / Installation
Camilla Larsson - Kontor / Administration / Logistik / Webb

OBSERVERA! Våra texter och bilder får absolut ej kopieras! 
Senast inlagda produkter
577_ftxs20k_caldo20-2_
Caldo 42K
573_miljo_caldo20_
Caldo 25K
571_miljo_caldo20_
Caldo 20K